OD REDAKCJI

Od redakcji

22/04/14 ks. Maciej K. Kubiak
Artykuł archiwalny
Najbliższe dwa miesiące – maj i czerwiec 2014 roku – będą dla Kościoła w Polsce i na całym świecie czasem dziękczynienia za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. Z całą pewnością wielokrotnie będziemy nawiązywać w tym czasie do nauczana świętego papieża z Polski. Nie możemy też jednak zapomnieć o dobrym papieżu Janie, który przez fakt kanonizacji wraz z Karolem Wojtyłą staje się nam jeszcze bliższy. Ufamy, że Czytania na czerwiec, które proponujemy w załączonym zeszycie (wraz z Czytaniami na maj) staną się okazją do lepszego poznania choćby tych fragmentów biografii Świętego Jana XXIII, które są związane z jego osobistym nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Warto w tym kontekście przypomnieć raz jeszcze słowa, które Angelo Giuseppe Roncalli zapisał w Dzienniku duszy: „Ilekroć wobec mnie mówi się o Sercu Jezusowym lub o Najświętszym Sakramencie, serce moje przepełnia niesamowite wesele, odczuwam jakby falę drogich wspomnień, słodkich uczyć i radosnych nadziei, opanowującą moją biedną osobę tak, że drżę cały i dusza moja rozpływa się w uczuciach tkliwej miłości. Są to pełne miłości nawoływania Jezusa, który chce, bym znalazł się cały u źródła wszelkiego dobra, w Jego świętym Sercu, pałającym tajemniczo pod osłoną Eucharystii. Nabożeństwo do Serca Jezusowego towarzyszyło mi przez całe życie. Dobry, stary stryj Zaverio, ledwie mnie, nowo narodzonego, ochrzczono, poświęcił mnie Sercu Jezusowemu w małym kościółku mojej wioski, ażebym pod opieką tego Serca wyrósł na dobrego chrześcijanina (…). Wśród pierwszych modlitw, jakich się nauczyłem na jego kolanach, był piękny akt strzelisty, który dziś jeszcze z wzruszeniem powtarzam: «Słodkie Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw, niech Cię kocham, kocham coraz więcej»” (Jan XXIII, Dziennik duszy, Znak, Kraków 1967, s. 182).
Może więc warto większe niż dotąd znaczenie przypisać czerwcowym nabożeństwom do Serca Pana Jezusa, które w wielu naszych wspólnotach zepchnęliśmy nieco na margines, choćby w porównaniu z bardzo nabożnie celebrowanymi nabożeństwami majowymi do Matki Bożej… Może warto nadać im bardziej uroczysty charakter, odmawianą litanię zamienić na śpiewaną, a wspólną modlitwę uzupełniać lekturą proponowanych przez „Bibliotekę Kaznodziejską” krótkich Czytań na czerwiec.
Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki przypominał podczas rekolekcji dla księży w 1980 roku: „Całe istnienie Chrystusa, od narodzin w Betlejem aż po krzyż, jest przeniknięte dążeniem do służby, istnieniem dla, istnieniem nie dla siebie (…). On całą swoją egzystencją istnieje dla Ojca, istnieje dla nas, ludzi, swoich braci. Jest to życie całkowicie oddane, wydane, poświęcone, życie w służbie, w posłuszeństwie. To jest rzecz najbardziej uderzająca w całym życiu Chrystusa” (Posłani w duchu Chrystusa Sługi, Wydawnictwo Światło–Życie, Kraków 2009, 52-53). Wpatrując się w Chrystusa Sługę i kontemplując Jego Najświętsze Serce, uczmy się służby, uczmy się istnienia dla, istnienia nie dla siebie – uczmy się życia całkowicie oddanego Ojcu!
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.