Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Mój strach

11/12/14 ks. Radosław Rychlik
Jednak dzisiejsze słowo Boże przynosi nam odmienne pouczenie. Mamy być wolni od strachu i obawy o przyszłość. Nie trzeba bać się żadnego człowieka. Chrystus zachęca, abyśmy byli wolni od jakiegokolwiek lęku względem drugiego człowieka. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Trudne to słowa. Jakże się nie lękać o zdrowie, życie, przyszłość dzieci. Jak stanąć bez lęku w obliczu cierpienia i choroby.