Polecamy
12 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Wysłuchaj mnie, Panie
Jak wiele jest wśród ludzi niezrozumienia. Czasami są to drobne zatargi i niesnaski. Ale bywają i takie sytuacje, w których ludzie nie potrafią zrozumieć siebie samych. Najtrudniej jest tym, którzy mówią prawdę, „nie owijają w bawełnę”. Tacy bardzo często pozostają sami, nawet dawni przyjaciele odsuwają się od nich.
W takiej sytuacji znalazł się prorok Jeremiasz, w sytuacji trudnej, pełnej niezrozumienia. Wrogowie sprzysięgli się przeciwko niemu. Nawet bliscy odsunęli się od niego. Dlaczego? Bo głosił niewygodne dla nich prawdy dotyczące „upadku i ostatecznej zagłady królestwa judzkiego”. Świadom jednak, że służy Bożej sprawie, nie upada na duchu, bo sam Pan unicestwi zamiary jego wrogów. Prorok wierzy, że Bóg wstawi się za nim i uwolni go z rąk złoczyńców. Wiarę w moc modlitwy wzmacnia Psalm 69.
O odwadze życia w prawdzie Jezus poucza apostołów. Jest z nimi szczery, przygotowuje ich bowiem do podobnej roli, którą pełnili prorocy. Będą głosić Ewangelię prawdy, nie zważając na przeciwników. Prosi ich, aby byli odważni, bo prawda zatryumfuje, prawda zwycięży.
Opatrzność Boża zawsze czuwa nad wyznawcami Chrystusa. Również i dzisiaj jest wielu przeciwników Ewangelii, prawdy, miłości. Jeśli żyjemy zgodnie z Ewangelią, to tym samym przyznajemy się do Chrystusa, a On przyznaje się do nas.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.