Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
3 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Jak spotkać się z Panem Jezusem?

11/12/14 ks. Paweł Wygralak
Dzisiaj w ewangelii spotykamy uczniów Pana Jezusa, którzy idą do małej osady Emaus oddalonej ok. 11 km od Jerozolimy. Byli smutni, bo co dopiero byli świadkami śmierci Pana Jezusa, ale i pełni niepokoju, bo słyszeli, że Pan Jezus zmartwychwstał. I nagle w czasie drogi przyłączył się do nich wędrowiec. Nie poznali, że był to sam zmartwychwstały Jezus. A On zaczął im wyjaśniać, że tak właśnie miało się stać Zbawiciel miał cierpieć, umrzeć, a potem zmartwychwstać. W ten sposób zwyciężył śmierć ona nie była już końcem ludzkiej egzystencji i otworzył drogę do nieba. To była katecheza, którą Pan Jezus wygłosił uczniom. Zapytajmy teraz: czy uczniowie poznali Pana Jezusa, kiedy im to wszystko mówił? (okazja do rozmowy z dziećmi). Nie poznali! A kiedy Go poznali? (okazja do rozmowy z dziećmi). Poznali Go, kiedy wraz z nimi zasiadł do stołu i podobnie jak w czasie ostatniej wieczerzy łamał chleb i rozdawał im. Potrzebna była im katecheza, ale potrzebne było przede wszystkim bardzo bliskie spotkanie z Panem Jezusem przy jednym stole w czasie wieczerzy.