3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Odzyskać dzięki Chrystusowi

11/12/14 ks. Piotr Cebula
Odzyskana wiaraPoczątek fragmentu dzisiejszej ewangelii przedstawia pogrążonych w zwątpieniu uczniów, którzy opuszczają Jerozolimę w przekonaniu, iż Chrystus umarł i na tym zakończyła się historia Jego życia. Często określa się wiarę jako zdolność dostrzegania rzeczy takimi, jakimi są. Dlatego też słyszymy w opisie tego wydarzenia, że oczy ich były niejako na uwięzi, nie widzieli Jezusa, który szedł wraz z nimi. Dopiero wspólna wieczerza, łamanie chleba obudziło w nich uśpioną wiarę, otworzyło oczy na prawdę, na rzeczywistość taką, jaką ona jest. Zaczęli więc patrzeć oczami wiary, dostarzegać świat oczami Boga, dlatego też nie potrzebowali Go fizycznie widzieć, ponieważ wierzyli. Ewangelista zanotował: Jezus zniknął im z oczu, zniknął z pola widzenia oczu ciała, pojawił się w zakresie dostrzegania przez oczy wiary. Odzyskali więc wiarę, którą utracili. W oryginalnym języku Ewangelii na określenie faktu, iż wybrali się i wrócili do Jerozolimy występuje słowo anasteo, co łączy się w swym źrodłosłowie ze zmartwychwstaniem. Kiedy więc uwierzyli, że Chrystus żyje, niejako ich wiara ożyła, zmartwychwstała.Gromadząc się na Eucharystii, która jest łamaniem chleba, możemy także ożywiać naszą wiarę, podnosić oczy, by nie były na uwięzi oraz powstawać do duchowego życia.