Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Rozpoznawanie Pana od wewnątrz

11/12/14 Sławomir Zatwardnicki
Ewangeliści są nieporadni w Duchu Świętym!, kiedy opowiadają o spotkaniach ze Zmartwychwstałym, a nieporadność ta koresponduje z niezwykłością wydarzenia z pogranicza tego i tamtego świata. Jezus jest wciąż sobą, ale zarazem jest na tyle inny, że uczniowie nieraz Go nie rozpoznają; Pan jest wciąż jednym z nas, ale przecież nie podlega już tym prawom, którym my wciąż podlegamy (zamknięte drzwi i być może serca nie stanowią dla niego przeszkody). Nie wystarczy już zwykły sposób pojmowania Jego obecności, od uczniów wymaga się wkraczania w inny sposób poznawania Pana, jest to, można by powiedzieć, rozpoznawanie od wewnątrz (J. Ratzinger).