Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
3 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

11/12/14
Poznali Pana przy łamaniu chleba
Fragment Pierwszego Listu Piotra Apostoła umacnia nas w dążeniu do świętości. Świadomi tego, że Pan wykupił nas swoją drogocenną Krwią, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego zbawczego faktu. Już nie są potrzebne ofiary według Starego Przymierza, bo jedyną Ofiarą jest Baranek – Chrystus.
W Ewangelii dwaj uczniowie zdążają do Emaus. W trakcie drogi przyłącza się do nich sam Pan. Mimo rozmowy na temat ostatnich wydarzeń w Jerozolimie uczniowie nie rozpoznają Go. Dopiero podczas wieczornego spotkania „poznali Go przy łamaniu chleba”. Nagły i zdecydowany powrót do Jerozolimy świadczy o konieczności podzielenia się radością z apostołami. Ci zaś poświadczają prawdę: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”.
„Przyjmujcie Chrystusa do swych stołów, abyście mogli być przez Niego przyjęci na wieczne uczty. Udzielajcie teraz wędrowcowi Chrystusowi gościny, aby was na sądzie nie uważał jakby za wędrowców, lecz jako swoich przyjął do królestwa” (Grzegorz Wielki).
Wszyscy zdążamy do naszego „życiowego Emaus”. Najlepiej idzie się nam we wspólnocie. Obecność na Eucharystii pogłębia naszą wiarę w żywą obecność Pana. Wynika z tego klarowny imperatyw: Naszym obowiązkiem jest „wrócić do Jerozolimy”, czyli głosić Ewangelię całemu światu.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.