Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
3 niedziela wielkanocna

Sugestie słuchacza

11/12/14 Szymon Bojdo
Słuchając dziś psalmu, zastanawiam się, czy zawsze Bóg jest przed moimi oczami. Czy zawsze patrzę na świat przez pryzmat Boga? Czy potrafię kierować się jego nakazami? Czy moje serce przypomina sobie o Bogu, nawet nocą? Gdzie ulokowane są moje pragnienia? Tak często boję się o swoje życie, chyba jak każdy z nas. Czy ufam obietnicy, zawartej w dzisiejszym psalmie, że Bóg jest zawsze po mojej stronie i nie pozwoli mojemu życiu się zachwiać?