Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
4 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

11/12/14
Aby owce miały życie
Przemówienie św. Piotra miało ogromną moc, ponieważ mieszkańcy Jerozolimy „przejęli się do głębi serca” jego słowami na temat Jezusa jako Pana i Mesjasza. Wzruszeni nauką Żydzi proszą o pomoc Apostoła i dowiadują się, że mają czynić pokutę, ochrzcić się i przyjąć dary Ducha Świętego. Pokuta (nawrócenie) jest pierwszym krokiem ku Bogu. Drugim krokiem jest wyznanie wiary i zjednoczenie się z Jezusem. Trzecim krokiem jest chrzest i przyjęcie darów Ducha.
Nauczanie Piotra jest kerygmatem: Bóg kocha każdego człowieka; trzeba uznać swój grzech; Zbawiciel odpuszcza wszystkie grzechy; uznać Chrystusa za swego Pana i Zbawiciela.
O nawróceniu poucza także św. Piotr w swym Pierwszym Liście. Zwraca uwagę, że wszyscy chrześcijanie są powołani do naśladowania Chrystusa. Najgorszym złem jest grzech, który „królował” do czasu, aż Chrystus przyjął winy wszystkich na krzyżu. Od tego momentu, uzdrowieni Jego Krwią, jesteśmy jego owcami.
O tym mówi także ewangelia. Jezus nazywa siebie dobrym Pasterzem; jest bramą dla owiec. To starotestamentalny obraz relacji Boga do swego ludu. Jezus gromadzi wokół siebie nowy lud i chroni go przed zgubnym wpływem złodziei i rozbójników (zły duch). Pan daje swemu ludowi możliwości duchowego rozwoju. Jest dla niego najwyższym autorytetem.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.