Polecamy
5 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Jezus Chrystus drogą do życia wiecznego

11/12/14 ks. Sebastian Niedźwiedziński
W tekście dzisiejszej Ewangelii, Jezus uchyla swoim uczniom rąbka tajemnicy o jego dalszej podróży. Powiedział im, że ich pozostawia. Nie podobało im się to. To ich niepokoiło. Jego przyszłość musiała budzić lęk i trwogę w sercach uczniów. A także rodziła pytania typu: Co będzie z nami? Co nas czeka? Jakie będzie nasze dalsze życie, gdy zabraknie Mistrza? Czy czasem i my nie podzielimy losu naszego Nauczyciela i poniesiemy męczeńską śmierć?