6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Duchowy coaching

11/12/14 ks. Przemysław Zgórecki
Tylko człowiek, który zapuścił mocne korzenie w glebę Nieba będzie w stanie czerpać z tej ziemi błogosławieństw siłę do wypełnienia Ewangelii: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie wypełniać moje przykazania kto trwa w miłości z Chrystusem, ten codziennie na własne oczy ogląda spełnienie tej obietnicy.