Polecamy
6 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Miłość nas wzywa

11/12/14 Monika Zuber
Nie jest łatwo czynić dobro, na pewno doświadczysz zniechęcenia, krytyki innych czy braku wdzięczności. Potrzebujemy pomocy, kiedy chcemy czynić dobro. Dlatego właśnie otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. On daje nam siły, On daje nam miłość, byśmy potrafili przezwyciężyć zniechęcenie i zmęczenie.