Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
6 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

11/12/14
Będę Go miłował i objawię mu siebie
Działalność misyjna apostoła Filipa, opisana Dziejach Apostolskich, jest przykładem, jak głoszona była Ewangelia w początkach Kościoła w Samarii. Apostoł ukazywał mieszkańcom przede wszystkich ideę królestwa Bożego oraz osobę Jezusa Chrystusa.
Należy zwrócić szczególną uwagę na znaki, jakie towarzyszyły Filipowi. Dowiedziawszy się o licznych nawróceniach w Samarii, Piotr z Janem udali się tam, aby wspólnie modlić się z Samarytanami i włożyć na nich ręce, aby Duch Święty zstąpił na nich.
O roli chrześcijan względem niewierzących w Chrystusa poucza św. Piotr. Poganie często wyśmiewali się z nich, a nawet ich prześladowali. Apostoł zaleca „czyste sumienie” jako jedyną odpowiedź na zniewagi. Chrystus jest bowiem największą świętością, którą możemy mieć w czystych sercach. Dokonał ofiary ze swego życia za wszystkich ludzi – także za niewierzących.
W Ewangelii Pan zapowiada zesłanie Ducha Pocieszyciela. Wzywa więc swych uczniów, aby zachowali przykazania, które im dał, chodzi głównie o przykazanie miłości. W homilii można skoncentrować się na pozytywnej stronie przykazań: miłość Boga, samego siebie i bliźniego.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.