Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

Boże Ciało

11/12/14
Wszyscy bierzemy z tego samego chleba
11/12/14 Danuta Stankiewicz
Przypomnijmy, iż w Komunii św. Chrystus jest żywy i prawdziwy z całym Bóstwem i Człowieczeństwem jak za swego ziemskiego życia. Dlatego do zjednoczenia fizycznego podczas przyjęcia Hostii św. należy dodać zjednoczenie moralne. Zachęćmy, aby uwierzyć w Jego obecność eucharystyczną, aby łączyć się z Nim w miłości, pełnić Jego wolę i żyć dla jego chwały. Wówczas i Chrystus odda się nam zupełnie i otrzymamy nowe łaski uświęcające i uczynkowe.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Robert Klemens COr
Na szczęście, kiedy wsłuchamy się w dzisiejsze pierwsze czytanie odkryjemy, że nie jesteśmy pierwszymi, którzy z problemem niewiary muszą się zmierzyć. Bóg przez Mojżesza wyjaśnia, jaki był cel Jego działalności względem Izraelitów wędrujących przez pustynię Utrapić, wypróbować i poznać. Wielu wędrowców nie chciało się na to zgodzić i w związku z tym, chcąc pokazać jaki jest najgłębszy zamysł, Bóg wyprowadził wodę ze skały najtwardszej; żywił na pustyni manną.
Homilia do dorosłych
11/12/14 Michał Piotr Gniadek
Święty Paweł zwraca uwagę słuchaczy Słowa Bożego na udział każdego z nas w Ciele i Krwi Chrystusa. Tak jak jeden jest chleb, tak my wszyscy tworzymy jedno ciało. Jako wspólnota eucharystyczna coraz lepiej uświadamiamy sobie cel, do którego zmierzamy. Nasze życie nabiera wówczas sensu. Nie jest już tylko sumą oddechów, ale rzeczywistym wzrastaniem ku Niebu, wspinaniem się po kolejnych stopniach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Bóg zaprasza nas do podążania drogą zbawienia, zapewniając nam swą opiekę i pożywienie, które daje życie wieczne.
Homilia do młodzieży
11/12/14 ks. Wojciech Silski
Uroczystość dzisiejsza Ciała i Krwi Chrystusa, niesie dla nas ważne przesłanie wyrażające się w trzech słowach: jedność, tajemnica i świadectwo.
Homilia do dzieci
11/12/14 Danuta Szelejewska
Przeżywana dzisiaj uroczystość jest nie tylko przypomnieniem tego, co dwa tysiące lat temu wydarzyło się na Golgocie, ale również uświadomieniem, że Ciało i Krew Pana Jezusa potrzebne są człowiekowi do prawdziwego rozwoju duchowego.