Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Niczym manna na pustyni

11/12/14 Michał Piotr Gniadek
Święty Paweł zwraca uwagę słuchaczy Słowa Bożego na udział każdego z nas w Ciele i Krwi Chrystusa. Tak jak jeden jest chleb, tak my wszyscy tworzymy jedno ciało. Jako wspólnota eucharystyczna coraz lepiej uświadamiamy sobie cel, do którego zmierzamy. Nasze życie nabiera wówczas sensu. Nie jest już tylko sumą oddechów, ale rzeczywistym wzrastaniem ku Niebu, wspinaniem się po kolejnych stopniach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Bóg zaprasza nas do podążania drogą zbawienia, zapewniając nam swą opiekę i pożywienie, które daje życie wieczne.