Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Boże Ciało

Sugestie programowe

11/12/14
Wszyscy bierzemy z tego samego chleba
Po zakończonej procesji Bożego Ciała wierni zbierają kwiaty, którymi dziewczynki uwielbiają Najświętszy Sakrament. Jedni pragną mieć pamiątkę z uroczystości; innym te kwiaty się podobają i chcą je mieć w domu. Są też tacy, którzy wkładają je do książeczki od nabożeństwa, mówiąc w duchu: „Sam Pan Jezus po was stąpał…”.
Obraz chleba w Starym Testamencie jest związany z symboliką manny. W Księdze Powtórzonego Prawa jest mowa o cudzie, jaki Bóg uczynił dla narodu wybranego – karmił go manną; poił go wodą ze skały. Mojżesz przypomina o tym ludowi i prosi, aby pozostał wierny swemu Panu. Zdarzenie to miało miejsce na pustyni, dlatego dla wszystkich pokoleń Izraela jest ona szkołą życia i pokory przed Bogiem.
O pokarmie i napoju dającymi życie wieczne poucza Koryntian św. Paweł. Przez spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej wierzący w Chrystusa mają udział w Jego Ciele i w Jego Krwi i stanowią jedno Ciało – Kościół.
„Nie znajduję już przyjemności w pożywieniu, które podlega zepsuciu, ani w rozkoszach życia tego. Pragnę chleba Bożego, to znaczy ciała Jezusa Chrystusa” (Ignacy Antiocheński).
Hasła do wykorzystania w procesji do czterech ołtarzy: „Przejście ze śmierci do życia”; „Po stronie słabych”; „Wspólne wędrowanie”; „Jedno z Ojcem”.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.