NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Niewypełnione ślubowanie

11/12/14 ks. Artur Filipiak
Dzisiejsze czytania mszalne nie pozostawiają złudzeń, że zmaganie między dobrem a złem nieustannie się toczy. Już pierwsze czytanie opowiada o walce między Niewiastą z Dzieckiem a Smokiem oraz o toczącej się równocześnie walce w niebie. Wielki znak z Księgi Apokalipsy Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami to według tradycji chrześcijańskiej Maryja, Matka Boża. Smok to pradawny symbol chaosu, mityczna bestia, którą Biblia utożsamia z diabłem.