Polecamy

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

11/12/14
Ty jesteś Piotr – Opoka
11/12/14 Michał Piotr Gniadek
Jezus dwukrotnie zadaje swoim uczniom pytanie odnośnie do ludzkiej świadomości i wiary w to, że On rzeczywiście jest Synem Bożym. Najpierw pyta o zasłyszane opinie, a później wzywa do szczerego, osobistego wyznania. Człowiek wierzący niemal każdego dnia poddawany jest różnego rodzaju egzaminom dojrzałości religijnej.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiejsza uroczystość św. Piotra i Pawła prowadzi nas do pytań postawionych przez samego Pana Jezusa: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? oraz A wy za kogo mnie uważacie?. Jeżeli wszyscy możemy uczciwie powtórzyć, że dla nas Jezus Chrystus jest Mesjaszem czyli Zbawicielem, jest Synem Boga żywego, to ta uczciwość nasza musi się także przełożyć na uznanie władzy Boga nad nami.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Tomasz Szałanda
Historia uwolnienia Piotra (I czytanie) uczy nas, by wierzyć w niemożliwe, by tak jak wspólnota młodego Kościoła modlić się nieustannie o uwolnienie. Każdego z nas jakiś Herod zsyła do więzienia. Będą nimi różne nasze grzechy i słabości, którym się poddajemy za podszeptem diabła i jego aniołów: kradzieże, obmowy, zdrady, pornografia, nieczystość, zwątpienia, poniżanie innych, wstyd wyznawania wiary i spowiedzi…
Homilia do młodzieży
11/12/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Opatrzność czuwa nad nami. Od samego początku nasz Kościół prowadzony jest przez Ducha Świętego. Udziela on nam tak wiele darów, że nie mamy się co obawiać jak dalej żyć będziemy. Chrystus dał nam pierwszego spośród Dwunastu apostoła Piotra. W dniu zesłania Ducha Świętego nastąpił niebywały rozwój wspólnoty chrześcijan. Piotr wolny już od strachu wychodzi do zgromadzonych w Jerozolimie ludzi i głosi im prawdę o Mesjaszu. Mówi to z przekonania, z doświadczenia, z serca. Nic dziwnego jest bowiem zastępcą Chrystusa na ziemi.
Homilia do dzieci
11/12/14 bp Antoni Długosz
W dzisiejsze święto modlimy się w intencji następcy św. Piotra papieża Franciszka (obraz), który kieruje Kościołem Jezusa. Kierując się misją św. Pawła wspominamy tych ludzi, którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa, by do nich dotarli misjonarze (obraz) i tak jak Paweł mówili o Jezusie. Każdy z nas swoim życiem zdaje egzamin z wiary, by słowami i czynami dawać przykład o Panu Jezusie. Za św. Piotrem wyznajmy: Panie Jezu (obraz) Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś Synem Bożym!.