Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Homilia do dorosłych

Budować życie na Bogu

11/12/14 ks. Tomasz Szałanda
Historia uwolnienia Piotra (I czytanie) uczy nas, by wierzyć w niemożliwe, by tak jak wspólnota młodego Kościoła modlić się nieustannie o uwolnienie. Każdego z nas jakiś Herod zsyła do więzienia. Będą nimi różne nasze grzechy i słabości, którym się poddajemy za podszeptem diabła i jego aniołów: kradzieże, obmowy, zdrady, pornografia, nieczystość, zwątpienia, poniżanie innych, wstyd wyznawania wiary i spowiedzi…