Polecamy
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Homilia do młodzieży

Idziemy z apostołem

11/12/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Opatrzność czuwa nad nami. Od samego początku nasz Kościół prowadzony jest przez Ducha Świętego. Udziela on nam tak wiele darów, że nie mamy się co obawiać jak dalej żyć będziemy. Chrystus dał nam pierwszego spośród Dwunastu apostoła Piotra. W dniu zesłania Ducha Świętego nastąpił niebywały rozwój wspólnoty chrześcijan. Piotr wolny już od strachu wychodzi do zgromadzonych w Jerozolimie ludzi i głosi im prawdę o Mesjaszu. Mówi to z przekonania, z doświadczenia, z serca. Nic dziwnego jest bowiem zastępcą Chrystusa na ziemi.