Polecamy
Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Sugestie słuchacza

11/12/14 Michał Piotr Gniadek
Jezus dwukrotnie zadaje swoim uczniom pytanie odnośnie do ludzkiej świadomości i wiary w to, że On rzeczywiście jest Synem Bożym. Najpierw pyta o zasłyszane opinie, a później wzywa do szczerego, osobistego wyznania. Człowiek wierzący niemal każdego dnia poddawany jest różnego rodzaju egzaminom dojrzałości religijnej.