Polecamy
Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Nasz Bóg

11/12/14 ks. Zbigniew Cieślak
Dzisiejszy świat jest pełen różnych poglądów i wartości, że trudno niekiedy wyrazić czy utrzymać własne, należące do naszej tradycji czy wiary. Sprawa jest poważna, jeśli chodzi o ludzi a tym bardziej, jeśli chodzi o Pana Boga. Jeśli chodzi o ludzi, to z trudem udaje się przekonać niektórych, że człowiek istnieje od poczęcia i że od wtedy jest osobą, która ma niezbywalne prawa, między innymi do życia i do jego naturalnego końca. I jeśli trudno nam często obronić istnienie człowieka, to ileż trudniej ukazać istnienie niewidzialnego, ale osobowego Boga? Musimy jednak to czynić, byśmy dobrze wiedzieli jaka jest nasza wiara i Kim naprawdę jest nasz Bóg.