Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

Wniebowstąpienie Pańskie

11/12/14
Idźcie więc i nauczajcie
11/12/14 Partyk Jakubowski
Wniebowstąpienie Pańskie ten temat wzbudzał we mnie zawsze wiele zaciekawienia. Czy Jezus, który jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie potrzebował specjalnego wejścia do nieba? Jaki jest sens dzisiejszej uroczystości? Co Bóg po przez pryzmat dzisiejszego słowa chciał przekazać nam swoim dzieciom w XXI stuleciu?
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Mariusz Pohl
Teraz więc przyszła epoka obecności i działania Boga, którego nie widać, ale za to czuć. Duch Święty przejął od Jezusa stery i prowadzi Kościół w sposób niewidzialny, ale realny i pewny. Jeśli tylko człowiek z głębi serca wierzy w Jezusa i wyznaje tę wiarę ustami, czynami i życiem, wtedy Duch Święty jest w nim, prowadzi go, umacnia i napełnia swoimi darami. Wszystko po to, by Kościół mógł pełnić swoją misję, by zbawienie nie rozrywało się poza nami i bez naszego udziału.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Zbigniew Kosik
W ostatnich słowach na ziemi Jezus podał punkt odniesienia, wyznaczył współrzędne. Nie da się dotrzeć do domu Ojca, gdzie czeka Jezus, rezygnując z Jego słów; przeżywając codzienność w oderwaniu od Niego. Niestety, wciąż dla wielu ludzi życiowym azymutem są ziemskie wartości, według zasady, że niebo jest tylko dla naiwnych.
Homilia do młodzieży
11/12/14 ks. Jacek Zjawin
Słowo Boże dzisiejszej uroczystości pokazuje nam przedziwną rzecz. Apostołowie cały czas nie rozumieją o co chodzi. Chcą przywrócenia królestwa Izraela i pytają kiedy to nastąpi. Idą z Jezusem na górę i oddają Mu pokłon, czyli uznają w Nim Boga, ale niektórzy z nich ciągle wątpią. Jezus wstępuje do nieba, a oni stoją i gapią się bezmyślnie w obłoki, które Go zakryły. To pokazywanie Apostołów bez retuszów i upiększeń sprawia, że stają się nam bardzo bliscy, bo my również mamy problem z wiarą w Jezusa Chrystusa.
Homilia do dzieci
11/12/14 Dariusz Zuber
W pierwszej chwili, jak czytamy w Dziejach Apostolskich uczniowie są smutni, że Pan Jezus ich opuszcza. Dopiero aniołowie pocieszają ich mówiąc: Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Uczniowie, nie chcą wracać do domów. Pragnęliby, aby te wakacje z Panem Jezusem trwały dalej. Pan Jezus mówi im, że musi odejść, aby uczniowie mogli otrzymać Ducha Świętego. Duch Święty będzie ich wspierał w naśladowaniu Pana Jezusa. Zapamiętajcie, co Pan Jezus nam mówi: Jestem z wami zawsze i wszędzie i możecie na mnie polegać.