Polecamy
Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do młodzieży

Jezus daje moc

11/12/14 ks. Jacek Zjawin
Słowo Boże dzisiejszej uroczystości pokazuje nam przedziwną rzecz. Apostołowie cały czas nie rozumieją o co chodzi. Chcą przywrócenia królestwa Izraela i pytają kiedy to nastąpi. Idą z Jezusem na górę i oddają Mu pokłon, czyli uznają w Nim Boga, ale niektórzy z nich ciągle wątpią. Jezus wstępuje do nieba, a oni stoją i gapią się bezmyślnie w obłoki, które Go zakryły. To pokazywanie Apostołów bez retuszów i upiększeń sprawia, że stają się nam bardzo bliscy, bo my również mamy problem z wiarą w Jezusa Chrystusa.