Polecamy
Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Odnaleźć "azymut" życia

11/12/14 ks. Zbigniew Kosik
W ostatnich słowach na ziemi Jezus podał punkt odniesienia, wyznaczył współrzędne. Nie da się dotrzeć do domu Ojca, gdzie czeka Jezus, rezygnując z Jego słów; przeżywając codzienność w oderwaniu od Niego. Niestety, wciąż dla wielu ludzi życiowym azymutem są ziemskie wartości, według zasady, że niebo jest tylko dla naiwnych.