Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestie programowe

11/12/14
Idźcie więc i nauczajcie
Niebo postrzegane jest najczęściej w kategoriach doczesnych, jako pragnienie szczęścia, radości, zdrowia, zadowolenia, satysfakcji – „niebo tu na ziemi”. Rzadko kiedy można usłyszeć: „Życzę ci, byś osiągnął niebo”. Wielkanocna radość dopełnia się w tajemnicy wniebowstąpienia Pana.
Wniebowstąpienie jest wyrazem epifanii i mocy Boga. Ważne są także końcowe zdania tego fragmentu dotyczące powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, czyli paruzji. Nastąpi ono w ten sam sposób, w jaki odbyło się Jego wniebowstąpienie.
Zakończenie Ewangelii według św. Mateusza nazywane jest przez biblistów „manifestem misyjnym Jezusa”. Słowa te są kluczem do zrozumienia całej księgi. Dotyczą one władzy „na niebie i na ziemi”. Zadaniem (nakazem) uczniów jest kontynuowanie słów i czynów Jezusa oraz udzielanie narodom chrztu w imię Trójjedynego Boga. Poprzez chrzest ochrzczeni wchodzą w głęboką relację z Trójcą Świętą. W tym zadaniu nie jesteśmy sami, bowiem Pan pozostaje z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Można zaakcentować w homilii prawdę, że poprzez sakrament chrztu jesteśmy wezwani do nauczania Ewangelii, a sakrament bierzmowania umacnia i uzdalnia nas do tego zadania.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.