Polecamy
Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do młodzieży

Jezus jest moim Panem

11/12/14 s. Urszula Kłusek SAC
Dziś, gdy przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywamy dzień, w którym Bóg wylewa na świat swoją Miłość. Miłość tak wielką, że jest osobą Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jezus przed swoją męką i zmartwychwstaniem wielokrotnie zapowiadał zesłanie Ducha Świętego. Mówił, że Duch Święty nauczy nas wszystkiego, że On będzie darem od Ojca i że przyjdzie po to, żeby nas do Ojca doprowadzić.