Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł
Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Rozniecajmy ogień

11/12/14 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Dzisiejsze święto jest po to, aby każdy z nas ruszył naprzód! Pan Jezus mówi wyraźnie: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. W mocy Ducha Bożego. W Wieczerniku Duch jak ogień zstępuje na uczniów, gdy byli razem, ale na każdego osobno. Każdy z nas bowiem potrzebuje innego oczyszczenia, różne przecież mogą nas męczyć grzechy. Każdy z nas potrzebuje też innych darów, bo każdy z nas ma inne zadania życiowe do wykonania.