Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł

Apostolstwo modlitwy

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Mamy nowego świętego! Jana Pawła II, papieża Polaka! Sprawnie posługiwał się mediami, by dotrzeć z przesłaniem ewangelii do wszystkich ludzi. Wspaniale komunikował się z tłumami. Myślę, że jego przepowiadanie trafiało do słuchaczy, ponieważ mówił im prawdę. Można nazwać go Apostołem Prawdy. Wszyscy ludzie pragną wiedzieć (Arystoteles) a właściwym przedmiotem tego pragnienia jest prawda (Jan Paweł II).
11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek kocha Maryję. Na zakończenie każdej Mszy św. podchodzi do stojącej w pobliżu ołtarza figury lub obrazu Matki Bożej i zatrzymuje się na krótką modlitwę. Pozdrawia Matkę Pana, pozdrawia Tę, która pomaga Kościołowi lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa. Pozdrawia Tę, którą nazywa Gwiazdą nowej ewangelizacji. Sięgnijmy do adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, aby lepiej zrozumieć tę miłość Franciszka do Maryi.
11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Problem godności pracy nierozerwalnie związany jest z godnością człowieka jako osoby. Człowiek w dużym stopniu urzeczywistnia siebie poprzez swoją pracę; zarówno tę, za którą otrzymuje zapłatę, jak i tę, którą podejmuje bezinteresownie. Praca umożliwia mu wchodzenie w relacje. Dlatego sprzeciw budzi traktowanie jej tylko jako towaru; mówienie o sile roboczej, o zarządzaniu zasobem ludzkim cudownie przewrotne określenie ostatecznie czym były sowieckie łagry jak nie zarządzaniem zasobami ludzkimi.
11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Benedyktyńska reguła życia potrafi łączyć w sobie realizm ludzkich ułomności doświadczanych w sposób szczególnie bolesny we wspólnocie, z pragnieniem życia w idealnej komunii.