Polecamy
Apostolstwo modlitwy

Gwiazda Nowej Ewangelizacji

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek kocha Maryję. Na zakończenie każdej Mszy św. podchodzi do stojącej w pobliżu ołtarza figury lub obrazu Matki Bożej i zatrzymuje się na krótką modlitwę. Pozdrawia Matkę Pana, pozdrawia Tę, która pomaga Kościołowi lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa. Pozdrawia Tę, którą nazywa Gwiazdą nowej ewangelizacji. Sięgnijmy do adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, aby lepiej zrozumieć tę miłość Franciszka do Maryi.