Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Apostolstwo modlitwy

Prawda i jej poszukiwanie

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Mamy nowego świętego! Jana Pawła II, papieża Polaka! Sprawnie posługiwał się mediami, by dotrzeć z przesłaniem ewangelii do wszystkich ludzi. Wspaniale komunikował się z tłumami. Myślę, że jego przepowiadanie trafiało do słuchaczy, ponieważ mówił im prawdę. Można nazwać go Apostołem Prawdy. Wszyscy ludzie pragną wiedzieć (Arystoteles) a właściwym przedmiotem tego pragnienia jest prawda (Jan Paweł II).