Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Godzina święta

02/05/15 ks. Maciej K. Kubiak
Przed kilkoma dniami, 27 kwietnia, wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. Dzisiaj, adorując Najświętszy Sakrament, chcemy dziękować Panu Bogu za świętość obu kanonizowanych papieży. W przesłaniu do polskich biskupów w lutym bieżącego roku, Franciszek napisał, wspominając Jana Pawła II: Wszyscy nosimy w sercu tego Wielkiego Pasterza, który na wszystkich etapach swej misji jako kapłan, biskup i papież dał nam świetlany przykład zupełnego oddania się Bogu i Jego Matce oraz całkowitego poświęcenia się Kościołowi i człowiekowi. Towarzyszy on nam z Nieba i przypomina, jak ważna jest komunia duchowa i duszpasterska między biskupami. Dziękując Bogu za Świętego Jana Pawła II, naszego rodaka, dziękujmy również za Jana XXIII i módlmy się o duchową komunię i jedność całego Kościoła.
06/06/15 ks. Maciej K. Kubiak
W pierwszy czwartek czerwca miesiąca poświęconego Najświętszemu sercu Pana Jezusa klęcząc przed Najświętszym Sakramentem uwielbiajmy Boga, który w Sercu swego Boskiego Syna objawił nam nieskończoną miłość. Niech wprowadzeniem do naszej modlitwy staną się słowa kardynała Agusta Hlonda, Prymasa Polski: Jeżeli w każdym czasie powinniśmy czcić i naśladować Najsłodsze Serce Jezusa, to mamy to czcić i naśladować szczególnie w tym miesiącu, w którym z woli Kościoła zastanawiamy się nad Sercem Jezusowym, aby mierzyć, jak się wyrażał św. Paweł, Jego szerokość, długość i głębokość; aby pojąć to, co przewyższa wszelką naukę, czyli miłość Pana Jezusa. Ta miłość właśnie jest przedmiotem nabożeństwa do Serca Jezusowego.