Polecamy
Homilie okolicznościowe

Serce, które się wzdryga i rozpala (27 VI)

28/06/15 Sławomir Zatwardnicki
W przebitym Sercu Jezusa staje się widoczna miłość Boga; w zranionym ciele widać ranę duchową. Poprzez tę widzialną ranę oglądajmy niewidzialną ranę miłości! wołał Bonawentura. Nie w rozumie ludzkim, ale właśnie w sercu, rodzi się zespolenie człowieka z wcielonym Słowem Bożym. Biblijnie rozumiane serce obejmuje zresztą również rozum, ale przede wszystkim określa nasze najgłębsze pokłady ducha, w których dokonuje się nasze zjednoczenie z Panem. Nie rozum góruje nad sercem, ale serce dzierży prymat. Nie poznanie jest najważniejsze w relacji z Bogiem, ale miłość.