Polecamy
Homilie okolicznościowe

Udział św. Stanisława w bólach rodzenia nowego świata (8 V)

09/05/15 ks. Kazimierz Siemieński
Patrząc wnikliwie w oblicze św. Stanisława, biskupa i męczennika, wyczuwamy Bożą woń, bijącą od jego postaci. Życie jego było przecież promieniowaniem Bożego ży­cia, było światłem objawiającym Boga na naszej ziemi. I chociaż odszedł od nas przed wiekami, to jednak jego duchowa moc pozostała z nami do dziś.