Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Pierwszy piątek

03/05/15 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Łopocze dziś na wietrze nie tylko nasza polska flaga, ale łopocze także nasza dusza, bo po raz kolejny spotkała się z przebaczającym wszelkie grzechy i zaniedbania Chrystusem. Obie radości mają także ciekawe źródło ruchu: tę pierwszą porusza powiew ciepłego majowego podmuchu wiatru; tę drugą powiew Ducha Świętego.
03/05/15 Danuta Szelejewska
Wiara w Jezusa Chrystusa jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Doskonale zdawali sobie z tego sprawę apostołowie, dla których głoszenie Ewangelii było sprawą oczywistą. Nie przestraszyli się przeciwników Pana Jezusa. Nie zważali na ich ostrzeżenia, uwagi ani zakazy. Nie zrezygnowali z opowiadania o Chrystusie nawet wtedy, gdy spotkała ich kara.
07/06/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Napięcie coraz bardziej rośnie, bowiem już jutro mamy wigilię zesłania Ducha Świętego. Wczuwamy się w to wszystko, co miało miejsce w pierwotnym Kościele. Apostołowie byli jeszcze zamknięci w Wieczerniku; jeszcze nie nadszedł czas na to, aby wyszli i głosili Ewangelię wszystkim narodom zebranym w Jerozolimie. Znamy dość dobrze ten czas oczekiwania na coś ważnego, co ma się wydarzyć w naszym życiu.
07/06/14 Danuta Szelejewska
Wielka miłość człowieka do Boga rozlana jest w sercach ludzi różnych czasów i pokoleń. Zagościła również w sercu zmierzającego do Damaszku Szawła, który z gorliwego prześladowcy chrześcijan stał się jeszcze bardziej gorliwym wyznawcą Chrystusa. O nim to właśnie pisze autor księgi Dziejów Apostolskich: Oskarżyciele (…) mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje.