Szeroko otworzyć swe serce na Bożą Miłość

07/06/14 Danuta Szelejewska
Wielka miłość człowieka do Boga rozlana jest w sercach ludzi różnych czasów i pokoleń. Zagościła również w sercu zmierzającego do Damaszku Szawła, który z gorliwego prześladowcy chrześcijan stał się jeszcze bardziej gorliwym wyznawcą Chrystusa. O nim to właśnie pisze autor księgi Dziejów Apostolskich: Oskarżyciele (…) mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje.