Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Aby i nasza reguła życia była owocna, ukryjmy się w ciszy swego życia, w świątyni pracy i modlitwy. Cisza i spokój są jakby kolebkami wszelkiego życia i jego sprzymierzeńcami, przy­jaciółmi. Patrzmy na przyrodę naturę. Wglądnijmy w ten wielki Boży skar­biec jakim jest ziemia. W niej to znajdujemy pokłady węgla, diamentów, zło­ta, rudy, właśnie jako owoc ciszy i spokoju długich milionów lat.
11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Mądrość chrześcijańska mówi, że człowiek nie powinien cierpieć sam. W mo­mencie cierpienia powinien wybrać Jezusa Chrystusa i łączyć swoje cierpienie z Jego cierpieniem. Kto to potrafi, ten na zewnątrz będzie promieniował ra­dością. Ten nie tylko potrafi znieść swoje cierpienie, ale potrafi zamienić je na radość, na szczęście.