FORUM HOMILETYCZNE

Karmię was tym, czym sam żyję

11/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
Jedna z najnowszych i niezwykle praktycznych pomocy, jakie otrzymują głoszący niedzielne homilie, to opracowana przez ks. profesora Marka Starowieyskiego i wydana w serii „Ojcowie żywi” (tom 18), książka zatytułowana „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania. Rok A” (Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 2013). Tytuł książki jest parafrazą zdania św. Augustyna, doskonale oddającą charakter komentarzy niedzielnych czytań biblijnych. Dokonują ich Ojcowie Kościoła w swoich pismach. „Kazania i homilie, jakie pozostawili po sobie, to dowód żywej lektury Pisma Świętego, ich codziennego pokarmu duchowego” – czytamy we Wstępie do publikacji, którą pragniemy polecić wszystkim czytelnikom „Biblioteki Kaznodziejskiej”.
Otrzymujemy do rąk nowe, gruntownie poszerzone i powiększone wydanie książki, której początki sięgają 1975 roku. To właśnie wtedy – jak przypomina ks. Starowieyski – „Jerzy Turowicz przyjął entuzjastycznie projekt publikowania co tydzień w «Tygodniku Powszechnym» ramki patrystycznej z komentarzem patrystycznym do Ewangelii następnej niedzieli wraz z notką o autorze. Ramki te ukazywały się w ciągu trzech lat, ciesząc się dużym powodzeniem. Po ukończeniu trzech cykli zrodził się projekt wydania tych ramek drukiem (…). I tak w 1978 roku ukazał się pierwszy tom komentarzy patrystycznych do Ewangelii niedzielnych roku A (…); po nim nastąpiły w kolejności rocznej tomy komentujące Ewangelie roku B i C; w końcu wydano tom uzupełniający: komentarzy do Ewangelii świątecznych i tematycznych, do poszczególnych okresów liturgicznych oraz do tekstów wspólnych świętych”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że książka doczekała się już kilku wydań w Polsce i we Włoszech (tam wydano ją również w wersji na CD), jednak tomy te – jak zauważa sam Autor opracowania – pozostawały niekompletne liturgicznie: brakowało w nich komentarzy do dwóch pierwszych czytań.
I tutaj dzieje omawianej publikacji zbiegają się z historią „Biblioteki Kaznodziejskiej” – z czego jako redakcja jesteśmy bardzo dumni. Oddajmy raz jeszcze głos księdzu profesorowi Starowieyskiemu: „Inicjatywa komentarza do dwóch pierwszych czytań mszalnych wyszła od «Biblioteki Kaznodziejskiej», która mnie w końcu zmobilizowała do przygotowania komentarza do tych czytań. Zacząłem więc je wydawać w kolejnych tomach «Biblioteki Kaznodziejskiej», a równocześnie przygotowywać nowe wydanie tekstów komentarzy do Ewangelii, poprawiając przekład czy podmieniając teksty. Skończywszy nowe, przerobione wydanie pierwszego tomu będę przygotowywał kolejne tomy tak, by w ten sposób, jeśli Bóg pozwoli, bo lata lecą, wydać nowe wydanie komentarzy patrystycznych do wszystkich czytań biblijnych, zarówno do I i II czytania, jak i Ewangelii. Będzie to więc nowe i, chyba za mojego życia, ostatnie wydanie czterech tomów Karmię was tym, czym sam żyję”.
Przyjmujemy z wdzięcznością nowe wydanie tak ważnej pozycji, cieszymy się, że jako redakcja „Biblioteki Kaznodziejskiej” mieliśmy skromny wkład w jej powstanie i ufamy, że przyczyni się ona do rozwoju polskiego kaznodziejstwa – zgodnie z tym, co w Posłowiu do pierwszego wydania książki pisał ks. Waldemar Wojdecki: „Kiedy zanika u kaznodziejów znajomość Ojców Kościoła, zanikają też dobre kazania i homilie”. Mamy nadzieję, że opracowanie ks. profesora Marka Starowieyskiego sprawi, że dobrych kazań i homilii w polskim duszpasterstwie nie będzie brakować. Świadectwa z przeszłości są nadal aktualne. W pismach autorów łacińskich, greckich, orientalnych, nawet tych określanych mianem „heretyków”, znaleźć można piękne i inspirujące fragmenty – strawę, która wzmocni każdego z nas i która będzie pretekstem do dalszych poszukiwań.
 
 
Ksiądz Marek Starowieyski (oprac.), Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania. Rok A. Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 2013.

 

Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.