OD REDAKCJI

Od redakcji

19/02/14 ks. Maciej K. Kubiak
Artykuł archiwalny
Coraz więcej ludzi pragnie mieć w swoim domu ikonę Maryi. Najlepiej, aby była ona napisana według prawideł Kościoła wschodniego. Czy jest to swego rodzaju moda? Jeśli nawet, to czy nie jest to ustawiczne pragnienie człowieka, aby być blisko Bogarodzicy?
W obrazie smoka walczącego z Niewiastą Tradycja Kościoła dostrzega szatana. Natomiast w Niewieście widzi zarówno Matkę Mesjasza, jak i lud Boży, Syjon, Jerozolimę, a także Ewę – pierwszą kobietę z Księgi Rodzaju. Święty Jan Apostoł obrazowo opisuje tę walkę, w której zwycięża Niewiasta. W Jej obrazie widzimy także Kościół, który wciąż rozwija się między potęgą Boga i diabła, dobra i zła. Jednak wszystko dzieje się z woli Boga, którego głos jest decydujący, a także Jego Pomazańca – Jezusa Chrystusa (…).
W hymnie uwielbienia św. Łukasz ukazał pokorę Maryi. Wielbi ona Boga za Jego świętość, moc, umiłowanie ludzi bogobojnych oraz za to, że karci pysznych. Bóg okaże swą dobroć względem pokornych i tych, co sercem Jemu ufają. Na końcu hymnu jest mowa o wyborze narodu izraelskiego i o przymierzu zawartym z Abrahamem.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.