1 Niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

11/12/14 Anna Lipczyńska
Pan Jezus powiedział kiedyś uczniom, że są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. Tymczasem w dzisiejszej ewangelii szatan przystępuje do Pana Jezusa właśnie po czterdziestodniowym poście. Czy zatem dobrze rozumiem, że praktyka postu może nie tylko uwolnić człowieka od szatana ale także zachęcić złego ducha, aby do człowieka przystąpił?