1 Niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Zwycięski sztandar krzyża

11/12/14 ks. Dariusz Dąbrowski COr
To fundamentalna prawda o zbawieniu. Nie ma jednak równości między grzechem a łaską, tak jak człowiek nie jest równy Bogu. Całe zło grzechu polega na kłamstwie uzurpacji prawdy. W raju szatan obiecał ludziom prawdę bez Boga: poznacie dobro i zło. Stało się to przyczyną wielkiego nieszczęścia. Warto o tym pamiętać. Dzisiaj także prawda bez Boga może być zabójcza: prawda o śmiertelnej chorobie, o samej śmierci, czy o każdej sytuacji, w której człowiek zostaje sam ze swoim nieszczęściem.