2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Po prostu uwierz!

11/12/14 Michał Piotr Gniadek
Zastanówmy się, czy przypadkiem nie traktujemy wiary jako dodatkowej polisy na życie. Może wychodzimy z założenia, że po prostu warto skorzystać z tej formy zabezpieczenia. Jednak to nie jest wiara! Człowiek wierzący to taki, który nie boi się podjąć wyzwania, wypłynąć na głębię, stąpać po wodzie, ufać, gdy inni już dawno stracili nadzieję! Mamy, jak opisuje to św. Paweł, „wziąć udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami”.