2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie

11/12/14 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Nicią przewodnią dzisiejszej liturgii jest obraz drogi. Zaczyna się ona od polecenia danego Abramowi: „Wyjdź… a ja będę ci błogosławił”, następnie Tymoteuszowi: „Weź udział w trudach…” i podążaniu za Jezusem na górę Tabor, gdzie objawia się nam w całej pełni Boskie pochodzenie Chrystusa zawarte w słowie Bożym: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Jest to pierwszy szczyt, na który podążamy w okresie Wielkiego Postu.