2 niedziela wielkanocna

11/12/14
Abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem
11/12/14 Teresa Cybulska
Naród polski nie może narzekać na brak wielkich ludzi tak w historii, jak współcześnie. Kanonizowany dziś Jan Paweł II swoim życiem i działaniem nauczał kim jest człowiek i kim jest Bóg w relacji do człowieka.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Jacek Kacprzak
Przebieg wydarzeń przedstawionych w dzisiejszej ewangelii ukazuje jeszcze jedną ważną prawdę. Mianowicie, doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego dokonuje się zasadniczo we wspólnocie. Tomasz, który nie był razem ze wszystkimi wieczorem pierwszego dnia tygodnia, kiedy Jezus ukazał się apostołom, nie jest w stanie oprzeć się tylko na świadectwie braci, lecz pragnie osobistego doświadczenia.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Maciej Szczepaniak
Ta radość jest dziś przez nas przeżywana jako dziękczynienie za dar życia i świętości Jana XXIII i Jana Pawła II. Parafrazując słowa papieża Polaka moglibyśmy powiedzieć: Wydaje się nam, że wciąż ich widzimy, jak idą przez świat, zawsze gotowi, by tworzyć nowe przestrzenie miłosierdzia i by wszystkich przygarniać niczym prawdziwy ojciec. Nie sposób nie odwołać się dziś do nauczania tych papieży, przypominając trzy perły ich pasterskiej posługi.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Adam Kalbarczyk
Ten wielkanocny akt nowego stworzenia i dar miłosierdzia wzywa nas, abyśmy i my sobie nawzajem przebaczali. Tam, gdzie ludzie odpuszczają winy swoim winowajcom, tam jest zawsze Wielkanoc. Chrystus zmartwychwstały przerywa błędne koło naszego myślenia w kategoriach zemsty, odpłaty i represji, i daje nam nowego ducha, ducha miłosierdzia i przebaczenia, który sprawia, że potrafimy oprzeć się złu i zło dobrem zwyciężać (por. Rz 12,21).
Homilia do młodzieży
11/12/14 s. Urszula Kłusek SAC
Druga niedziela Wielkanocy. Tyle słyszeliśmy w czasie ostatnich dni o radości zmartwychwstania, o szczęściu tych, którzy mogą żyć wiecznie, o życiu, w którym już nie trzeba się bać niczego, nawet śmierci. Tyle słyszeliśmy, a przecież boimy się śmierci, buntujemy wobec prawdy o tym, że ci, których kochamy, że my sami musimy kiedyś pożegnać się z tym światem. Nie zmieniły się codzienne problemy i trudności, a przecież Jezus zmartwychwstał!