Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Duch miłosierdzia i przebaczenia

11/12/14 ks. Adam Kalbarczyk
Ten wielkanocny akt nowego stworzenia i dar miłosierdzia wzywa nas, abyśmy i my sobie nawzajem przebaczali. Tam, gdzie ludzie odpuszczają winy swoim winowajcom, tam jest zawsze Wielkanoc. Chrystus zmartwychwstały przerywa błędne koło naszego myślenia w kategoriach zemsty, odpłaty i represji, i daje nam nowego ducha, ducha miłosierdzia i przebaczenia, który sprawia, że potrafimy oprzeć się złu i zło dobrem zwyciężać (por. Rz 12,21).