2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Pokazuje ci rany

11/12/14 ks. Jacek Kacprzak
Przebieg wydarzeń przedstawionych w dzisiejszej ewangelii ukazuje jeszcze jedną ważną prawdę. Mianowicie, doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego dokonuje się zasadniczo we wspólnocie. Tomasz, który nie był razem ze wszystkimi wieczorem pierwszego dnia tygodnia, kiedy Jezus ukazał się apostołom, nie jest w stanie oprzeć się tylko na świadectwie braci, lecz pragnie osobistego doświadczenia.