Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Homilia do dorosłych

Pokazuje ci rany

11/12/14 ks. Jacek Kacprzak
Przebieg wydarzeń przedstawionych w dzisiejszej ewangelii ukazuje jeszcze jedną ważną prawdę. Mianowicie, doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego dokonuje się zasadniczo we wspólnocie. Tomasz, który nie był razem ze wszystkimi wieczorem pierwszego dnia tygodnia, kiedy Jezus ukazał się apostołom, nie jest w stanie oprzeć się tylko na świadectwie braci, lecz pragnie osobistego doświadczenia.