2 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

11/12/14
Abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem
Duszpasterskie programy dotyczą przede wszystkim odnowy duchowego życia koinonii (wspólnoty parafialnej). Świadome wyznawanie wiary w Chrystusa, aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła dokonuje się poprzez pogłębienie jego funkcji: diakonii, liturgii, martyrii (miłości, modlitwy, świadectwa). Proces ewangelizacji w małych wspólnotach wciąż jest aktualny.
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej jest wzorem dla Kościoła. Jak silną wiarę mieli pierwsi chrześcijanie! A jaką wielką miłością darzyli się wzajemnie! A ich skromne potrzeby, prostota serca, uczestnictwo w Eucharystii… całe ich życie było jedną wielką miłością Chrystusa!
Apostołowie uwierzyli w obecność w Zmartwychwstałego, bo Go zobaczyli. Tomasz nie wierzy na słowo, lecz niejako „oblicza” siłę swej wiary, wskazując na potrzebę spotkania z Chrystusem, dotknięcia Jego ciała. Musiał na to oczekiwać „aż” osiem dni. Gdy zobaczył Pana, usłyszał: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Czasami jesteśmy podobni do Tomasza Apostoła. Chcielibyśmy zmysłami doświadczyć tajemnic, które nam umknęły. Nie mieliśmy tej wizji, którą miała św. Faustyna Kowalska, ale siłą wiary wpatrujemy się w obraz Jezusa miłosiernego. Wierzymy w Boga pełnego miłosierdzia i dzieląc się Jego łaskami, umacniamy wiarę tych, którzy tego potrzebują.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.