2 niedziela wielkanocna

Sugestie słuchacza

11/12/14 Teresa Cybulska
Naród polski nie może narzekać na brak wielkich ludzi tak w historii, jak współcześnie. Kanonizowany dziś Jan Paweł II swoim życiem i działaniem nauczał kim jest człowiek i kim jest Bóg w relacji do człowieka.