3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Daj nam wody żywej

11/12/14 o. Bartłomiej Kupś CSSp
Być może i my, chrześcijanie żyjący w XXI w., czujemy się jak naród wybrany, który po wyjściu z Egiptu, utrudzony wędrówką przez pustynię, zaczyna jęczeć i narzekać. Autor Księgi Wyjścia zapisał bez pardonu, że kłócili się miedzy sobą i wystawiali Pana na próbę.