Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Jezus każe nam iść

11/12/14 ks. Przemysław Zgórecki
Święty Paweł zwraca się dzisiaj do Efezjan przypominając im, że jest dzień i że światłość Pana wypełnia ich życie. W związku z tym, że ścieżkę życia chrześcijanom rozświetla światłość Pana nie wypada im już oglądać się wstecz i naśladować dawnych uczynków popełnianych pod osłoną ciemności.